Nyitóoldal


2019


Mit tehetnek a kolpingos közösségek
a Családok Évében?
2011. március


Örömmel és szeretettel köszöntelek Benneteket most a Család Évében. Ez az esztendő lehetőséget ad arra, hogy egyrészt ki-ki saját családjának helyzetét értékelje, értékeit és hibáit átgondolja. Mi az amit tovább kell adni, avagy min kellene most vagy a jövőben változtatni? Másrészt a Kolping Családunk, amelybe hosszabb v. rövidebb ideje beletartozunk ugyanerre ad lehetőséget. Miként a saját családunk életét is időről-időre meg kell újítani, szépíteni, ezt nem lehet megspórolni a Kolping Családban sem.

Körzetünk eseményei
2010-ben az októberi országos közgyűlésen nemcsak új tisztségviselők megválasztására került sor, de az alapszabály is nagy mértékben megváltozott. Így az eddigi területi beosztás is megszűnt. Mindenek előtt annak örülök, hogy az elmúlt évek "viszontagságos" szövetségi időszakát a Keleti Körzet Kolping Családjai - döntő többségében - túl élték: nem szűntek meg, nem szenderültek Csipkerózsika álomba!
Öröm az továbbá, hogy körzetünkben vannak olyan közösségek, akik 15-20 éves évfordulójukat ünnepelték, v. idén fognak megemlékezni erről, hogy az egriek másfél évszázadáról már ne is szóljak!
Az elmúlt néhány hónapban sikerült két helyen: Nyírkércsen és Hajdúnánáson egy-egy Családot létrehoznom, és a debreceniektől értesültem arról is, hogy Túrkevén február 19-én indult el egy újabb kolpingos közösség. Egyenlőre még csak "próbaüzem-szerűen". Ezen kívül a Szabolcs és Hajdú megyében több helyen van napirenden a közösség létrehozásának a terve.
A Szövetség jelenlegi pályáztatási rendszere - úgy tűnik számomra - lassan mozgásba hozza körzetünk családjait, hiszen a tervezés és szervezés, az előkészület és a lebonyolítás szükségszerűen közelebb hozza egymáshoz a tagokat! Jó tudni arról, hogy ebbe a "körzeti" program rendezésébe nemcsak a régiek, de az újak is vállalkoztak. Ezen alkalmak újabb kapcsolatok, ismeretségek létrejöttét segíthetik elő.
Körzetünk titkári teendőit Csathóné Erika látta el az elmúlt években, akinek megköszönjük áldozatos munkáját, és kívánjuk, hogy a jó Isten segítse őt továbbra is családjával, kedves férjével együtt az egri Kolpingban!
Emellett szeretettel üdvözölhetjük régi-új ismerősünket Kaiserné Jósvai Ágnest, aki immár két kisfiú boldog édesanyjaként férje és gyermekei mellett, ránk is pazarolja energiáját. "Körzetünk" titkári teendőt is szeretné ellátni. Reméljük, hogy az a lendületes kezdet, ahogyan átvette Erikától a munkát, sokáig jellemezni fogja őt!
Vegyük észre, hogy ma már a nagy távolságok ellenére, rendkívül közel tudnak kerülni a Kolping Családok egymáshoz pontosan az internet révén. Így sokkal gyorsabban, olcsóbban tudunk egymással információt cserélni, egymásnak ötleteket adni mint korábban, amikor levélírás v. telefonálással, netán személyes találkozás révén volt csak lehetőségünk eljutni egymáshoz. Azt hiszem, még nagyon sok lehetőség kínálkozik arra, hogy az internet révén még élőbbé és közelebbivé tegyük barátságunkat, testvéri összetartozásunkat!
Az örömteli események mellett meg kell említenem néhány problémát is. Noha területileg a "legnagyobb" körzet voltunk, de a család ill. a taglétszám dolgában a többi körzet erősebb tőlünk. Emellett a közösségeinkhez tartozók átlagéletkora bizony 10-20 évvel magasabb, mint a kezdetekkor. Sajnos, több Kolping Családban megfigyelhető, hogy szinte nyugdíjas klubként működik a szervezet. Nem sikerült sok helyen saját gyermekeinket, unokáinkat integrálni a kolpingba, az egyházközségekből nem tudtunk újabb, fiatalabb tagokat befogadni. Ha ez így marad továbbra is, elég kétséges a jövője egynéhány kolping családnak.

Ötletek 2011-re.
Éppen ezért bátorítani szeretnélek benneteket, hogy használjuk ki programjainkban, szervezéseinkben azt az "ideológiai" hátteret, amit idén a Családok Éve mottó biztosít. Ott ahol lehet a helyi lelkipásztorral, prézessel, kántorokkal, hitoktatókkal, egyházi képviselő testületi tagokkal kezdeményezzünk olyan programokat, amelyek nemcsak a mi kolpingos közösségünket képesek megfiatalítani, hanem az egyházközséget, és ezáltal magát az egyes családokat is! Mire gondolhatunk: pl. - egyes valási ünnepekhez kötődően templomi, esetleg liturgikus ünneplés keretében meghívása, megszólítása a település érintett lakóinak.

  • márc. 19. v. május 1. Szent József - édesapák köszöntése, identitásuk megerősítése ugyanez az édesanyákkal anyák napján.
  • márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén: kismamák és gyermekeik miséje, békés felvonulás az utcán az élet szolgálata mellett.
  • júl 26. Szent Anna és Joachim: a nagyszülők köszöntése, meghívása
  • dec. 8. Szeplőtelen Fogantatás: lelki adoptálás a veszélyeztetett magzatok védelmében
  • dec. 29.? Szent Család ünnepén: jubiláló házaspárok, családok megáldása.
Lehetne továbbá versenyt hirdetni - szerény jutalmakkal motiválva - hittanosoknak: mutassa be a családját rajz, ének, szöveg formájában.
Meg kellene próbálni ez évben azokat családokat felkutatni, akik még nem kötöttek szentségi házasságot, hogy pótolják. Ezt akár lehetne úgy is szervezni, hogy több pár kötne egyszerre házasságot egy közös mise keretében, és utána a közösségi házban v. arra alkalmas helyen egy kis vendéglátással (egyszerű ebéd stb.) mintegy "pótlakodalmat" rendezni ezeknek a pároknak ill. szeretteiknek.
Nagyobb gyerekeket szentségek felvételére ösztönözni. Ezek mind-mind ünnepi alkalmak arra, hogy a család tagjai felismerjék igazi rendeltetésüket, méltóságukat.
Pünkösd másnapján v. más alkalmas napon egyházközségi családi napot rendezni vidám és tartalmas programokkal, spontán beszélgetési lehetőséget is biztosítva a résztvevőknek.
Elmagányosodott, rohanó világunkban ezek nagy lehetőségek.
Hosszasan tudnám még az ötleteket sorolni, de azt hiszem, hogy ti jobban tudjátok, hogy ott ahol vagytok mire van igazán szükség. Ha kezdeményezni fogtok, és látnak, hallanak rólatok az emberek, akkor lesz érdeklődés a helyi Kolping Család iránt. Akkor lesz jelentkezés az új tagok közé, akiket szépen fel lehet venni, befogadni a csapatba. Első magyar plébánian Kolping Család Kárpátalján Kárpátalján Nagybocskón fog megalakulni az első magyar plébániai Kolping Család 2011. április 2-án. délelőtt 10 órakor! Ez egy óriási dolog: hogy immár az Ukrajnához tartozó magyar testvérek is megismerték a Kolping szellemiséget, és szeretnének bekapcsolódni a mozgalomba. Butsy Lajos aknaszlatinai plébános úr volt az, aki erre lehetőséget adott, amikor tavaly egy hétvégét ott tölthettem a plébániáján. Mivel mi, a Keleti Körzet családjai vagyunk legközelebb Kárpátaljához, ezért nekünk adatik meg az a történelmi pillanat, hogy jelen lehetünk a mozgalom kárpátaljai születésekor és elindulásakor.
Mi már 1989-ben elindulhattunk! Akkor minket a németek segítettek, most megadatik a lehetőség, hogy ugyanezt a segítséget egyszerűbb formában, de tovább adjuk az ott élő magyar testvéreinknek! El tudnám képzelni, hogyha már kint vagyunk, akkor esetleg családoknál megszállhatnánk, (legfeljebb viszünk magunkkal egy kis ajándékcsomagot) és aznap meg másnap délig szét lehetne nézni a környék nevezetességeivel ismerkedni: pl. Huszt vára, a Tisza mentén Európa Középpontja, szlatinai sóbánya stb. Ezt is jelezni kellene felém (juimre@gmail.com), hogy mire lenne igény a részetekről. Ami már most biztos: Az ottaniak szeretettel várnak minket szerény vendéglátással.
Tudom, hogy mindenféle tekintetben áldozatot kíván tőlünk, hogy együtt tudjunk ünnepelni a kárpátaljaiakkal. Ezért a kiutazásunkhoz némi támogatást tudunk biztosítani. Mivel az idő rövid, ezért Németh Istvánnal, akivel ketten képviseljük körzetünket a Magyar Kolping Szövetség ügyvivő testületében arra kérünk titeket, hogy jelezzétek felém minél hamarabb, hogy mely Kolping Családokból számíthatnánk egy 2-3 fős delegáció részvételére, akik vállalnák, hogy zászlójukkal eljönnének erre a hosszúnak és fárasztónak tűnő, de nemes feladatra. A magam részéről fel tudom ajánlani, hogy itt Újfehértón ápr. 1-én meg lehetne szállni és 2-án kora reggeli indulással ki tudnánk érni Kárpátaljára. Ezt vagy egy busszal, v. pedig autó konvojban tudnám elképzelni. Így v. úgy, de a határ mindkét oldalát le kell rendezni ahhoz, hogy ne kelljen órák hosszat rostokolni a határon!
Kívánom, hogy sikerüljön idén jobb emberekké válnunk, mert tudjuk, hogy "Csak jobb emberek teremthetnek szebb jövőt!".
Kívánom, hogy körzetünk minden Családjának Kolping atya égi közbenjárását és az Úristen bőséges áldását!
Hűség Kolpinghoz!


Újfehértó, 2011. március 6.


Juhász Imre
prézesÜdülési lehetőségek
a Kolping-Házakban
Kelet-Magyarországon
(pdf)

Közösségi Pihenőház
AndornaktályaKolping Ház
GyöngyösKolping Ház
Abádszalók